ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Mariya Artysh

Ім’я:
Mariya Artysh
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація
 
ТзОВ «Консалтинговий Центр ПЕРСПЕКТИВА-М»
 
Генеральний директор, Голова комітету Фонду Розвитку Пласту др. Богдана Гаврилишина
 
Сфери професійної компетенції:
Управління
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Генеральний директор, Голова комітету Фонду Розвитку Пласту др. Богдана Гаврилишина
 
Теперішня відповідальна посада:
1) начальник відділу по роботі з персоналом Івано-Франківської філії VAB Bank (2007-2008)
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
1) керівник проекту «Школа Організаційного Розвитку», фінансованого Фондом розвитку демократії Посольства США в Україні (2005);
 
Публікації:
Опрацювала і підготувала до друку ряд методичних посібників, інформаційних видань, публікацій для обласної та всеукраїнської періодики, наукових видань Прикарпатського та Тернопільського державного педагогічного університетів, зокрема:
Український скаутінг як складова системи національного виховання. — Українська система виховання: проблеми, перспективи (матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції). — Серія “Педагогіка, етнопедагогіка”, вип.27. — Івано-Франківськ, 1999.
Ґендерні аспекти стосунків \"батьки-діти\". — Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. — 2002. — № 5.
Програма «Українська родина». – Кращі практики мобілізації внутрішніх ресурсів українських громад. – Київ, 2007.
Навіщо моїй дитині Пласт? Про що запитують батьки… — Львів, 2008 (2001, 2005).
 
Сфери політичних інтересів:
благополуччя людей в Україні
 

Name:
Mariya Artysh
 
Employment Sector:
Non-profit
 
Department:
General Director, Committee Chairman
 
Job title:
«Consulting Center Prospective-M» Ltd, Bohdan Gavrilishin Fund for development of scouting „Plast“
 
Expertise:
Management
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
1) Director general of «Consulting Center Prospective-M» Ltd. (professional activity)
 
Previous positions of responsibility:
1) Chief of department of the personnel management of the Ivano-Frankivsk branch of VAB Bank (2007-2008)
 
Evidence of leadership and management:
• Project Manager of “School of organizational development\", funded by the Democracy Development Fund of U.S. Embassy in Ukraine (2005);
 
Publications:
Among others:
Ukrainian scouting as a constituent part of the system of national education. Ukrainian system of education: problems, prospects (materials of the Allukrainian scientist and practik onference). Series “Pedagogics, Ethnic Pedagogics”, issue 27, Ivano-Frankivsk, 1999.
Gender aspects of «parents-children” relations. Scientific materials of the Ternopil state pedagogical university. Series: Pedagogics. — 2002. — № 5.
Program «Ukrainian family». The best practices of mobilization of internal resources of Ukrainian societies. Kyiv, 2007.
For what to my child Plast? What parents ask about. Lviv, 2008 (2001, 2005).
 
Areas of Political Interest:
Well-being of people in Ukraine