ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Nina Cherniavska

Ім’я:
Nina Cherniavska
 
E-mail:
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація
 
ГО «Калинове Гроно», Сумська обласна філія Всеукраїнського комітету захисту дітей
 
Голова ГО «Калинове Гроно», керівник Сумської обласної філії Всеукраїнського комітету захисту дітей
 
Сфери професійної компетенції:
Соціальна політика, права людини, гендер
 
Попередні відповідальні посади:
Голова ГО «Калинове Гроно», керівник Сумської обласної філії Всеукраїнського комітету захисту дітей
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
Лобіювання та внесення змін до «Положення про дитячий будинок сімейного типу». Участь в розробці змін до Сімейного кодексу України по висновкам проекту «Захист дітей від жорстокого та недбалого поводження». Започаткування школи відповідального батьківства «Знову разом». Впровадження проекту «Музей - Матері»
 
Публікації:
«Фостерінг по – українському», «Щоденник матері», «Захист дітей від жорстокого та недбалого поводження» - Соціальна політика і Соціальна робота – публікації у місцевих та обласних ЗМІ.
 
Сфери політичних інтересів:
Соціальна політика, права дітей і жінок, допомога родинам
 

Name:
Nina Cherniavska
 
Email:
 
Employment Sector:
Non-profit
 
Department:
NGO \"Kalyna Bunch“, Sumy Regional branch of the All- Ukrainian Committee on the protection of children.
 
Job title:
Head of NGO
 
Expertise:
Social policy, human rights, gender
 
Current positions of responsibility:
Head of NGO \"Kalyna Bunch“, head of the Sumy Regional branch of the All- Ukrainian Committee on the protection of children.
 
Evidence of leadership and management:
Lobbying and amending the Regulations on family-type children\'s house. Participation in the development of amendments to the Family Code of Ukraine according to the findings of the project \"Protection of children from cruel and negligent treatment”. Launching the school of responsible fatherhood \"together again\". The project \"Museum for Mother\"
 
Publications:
Fostering on Ukrainian\", «Diary of mother», \"Protection of children from cruel and negligent treatment\" - Social Policy and Social Work - publications in local and regional media.
 
Areas of Political Interest:
Social policy, the rights of children and women, assistance to families