ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Svitlana Hodakova

Ім’я:
Svitlana Hodakova
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація
 
Вінницьке об єднання обласних громадських організацій «Відкрите суспільство»
 
голова правління
 
Сфери професійної компетенції:
Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
голова правління Вінницького об єднання обласних громадських організацій «Відкрите суспільство»
 
Теперішня відповідальна посада:
голова правління ВОГО «Клуб підприємців»; голова Громадської колегії при Вінницькій ОДА
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
Я приватний підприємець з 2001 року - за час мого підприємництва кількість торгівельних точок зросла втроє, кількість працюючих також збільшилася в 3 рази. Як голова правління обласної організації \"Клуб підприємців\" ініціювала створення об єднання обласних організацій \"Відкрите суспільство\" , у 2006 році воно було офіційно зареєстровано і складалося з 6 організацій, на сьогоднішній день кількість організацій, які входять у \"Відкрите суспільство\" - 9, а кількість осіб, які вважають себе членами об єднання зросла в три рази.
 
Публікації:
Ґендерно – правова експертиза обласних програм 2009р., Гендерно – правова експертиза проектів рішень ОДА 2008 рік, моніторинг ЗМІ щодо дотримання ними вимог у висвітлюванні «гендерної політики»
 
Сфери політичних інтересів:
гендерна та молодіжна політика, культура
 

Name:
Svitlana Hodakova
 
Employment Sector:
Non-profit
 
Department:
Vinnytsia regional associations of public organizations “Open Society”
 
Job title:
Chairman of the Board
 
Expertise:
Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Vinnytsia regional associations of public organizations “Open Society”, Chairman of the Management Board
 
Previous positions of responsibility:
\"Club of Entrepreneurs\", Chairman of the Management Board; Public Collegium under the Vinnytsia Regional State Administration, Head
 
Evidence of leadership and management:
I am a private businessman from 2001 - during my business number of outlets has increased three times the number of employees also increased 3 times. As chairman of the regional organization \"Club of Entrepreneurs\", initiated the establishment of associations of regional organizations \"Open Society\", it was officially registered in 2006 and consisted of 6 organizations, today the number of organizations that are part of the Open Society - 9, and number of people who consider themselves members of the associations increased three-fold.
 
Publications:
Gender - legal examination of the regional programs, 2009
Gender - legal expertise of draft decisions of the Vinnytsia Regional State Administration, 2008
Media monitoring for compliance with requirements for coverage of \"gender mainstreaming\"
 
Areas of Political Interest:
Gender and Youth, Culture