ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Ganna Klonova

Ім’я:
Ganna Klonova
 
E-mail:
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація
 
Донецька обласна жіноча громадська органiзацiя «Покоління XXI», Клуб жінок «Жетем» м. Донецька; Донецька обласна органiзацiї Всеукраїнської екологічної Ліги; Міжнародна академія наук екології та безпеки
 
Донецька обласна жіноча громадська органiзацiя «Покоління XXI», перший заступник голови; віце-президент Клубу; голова наукової ради; член-кореспондент
 
Сфери професійної компетенції:
Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Донецька обласна жіноча громадська органiзацiя «Покоління XXI», перший заступник голови; віце-президент Клубу жінок «Жетем» м. Донецька; голова наукової ради Донецької обласної органiзацiї Всеукраїнської екологічної Ліги; член-кореспондент Міжнародної академії наук екології та безпеки
 
Теперішня відповідальна посада:
Голова Донецької міської органiзацiї Всеукраїнської екологічної Ліги
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
Одна з трьох засновниць Донецької обласної громадської жіночої органiзацiї «Покоління XXI», що об’єднує понад 500 жінок, організатор та керівник Iнформацiйно-просвiтницького центру екології та здоров’я «Покоління XXI»
 
Публікації:
Автор понад 50 наукових та науково-популярних робiт, присвячених проблемi здорового способу життя, профiлактики та реабiлiтацiї соцiальних та екологічно-залежних хвороб, науковий редактор «Збiрки творчих робiт вчителiв по безпецi життєдіяльності». Виступи на телебаченні (КРТ) по проблемi. Ведуча рубрики «Мистецтво життя» у новому всеукраїнському журналi для молодi “Молодость, Красота и Здоровье»
 
Сфери політичних інтересів:
соціальна полiтика, особливо проблеми профiлактики здоров\'я серед молодi та жiнок
 

Name:
Ganna Klonova
 
Email:
 
Employment Sector:
Non-profit
 
Department:
Donetsk Regional Women\'s NGO \"Generation XXI», Club of Women “Zhetem”, Donetsk; Scientific Council of the Donetsk regional organization of Ukrainian Environmental League, International Academy of Ecology and Safety
 
Job title:
The first Deputy Chairman; Vice-President; Corresponding Member
 
Expertise:
Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Donetsk Regional Women\'s NGO \"Generation XXI», The first Deputy Chairman; Club of Women “Zhetem”, Donetsk, Vice-President; Scientific Council of the Donetsk regional organization of Ukrainian Environmental League, Chairman International Academy of Ecology and Safety, Corresponding Member
 
Previous positions of responsibility:
Donetsk city organization of Ukrainian Environmental League, Chairman
 
Evidence of leadership and management:
One of the three founders of the Donetsk regional women\'s NGO \"Generation XXI», which brings together over 500 women, organizer and head of Information and educational center of ecology and health \"Generation XXI»
 
Publications:
More than 50 scientific and popular scientific works devoted to the problem of healthy lifestyles, prevention and rehabilitation of social and environment-dependent diseases, scientific editor of the collection of creative works by vchyteliv bezpetsi life.
 
Areas of Political Interest:
Social Politics, especially preventive health problems among youth and women