ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Liliya Krasnyanska

Ім’я:
Liliya Krasnyanska
 
E-mail:
 
Сектор зайнятості:
Сфера послуг
 
Дебальцівська центральна міська лікарня
 
заступник головного лікаря
 
Сфери професійної компетенції:
Здоров’я та безпека
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Дебальцівська центральна міська лікарня, заступник головного лікаря з лікарсько-трудової експертизи
 
Теперішня відповідальна посада:
Завідувачка терапевтичним відділенням поліклініки
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
2004р – переможниця міського конкурсу «Людина року»
 
Публікації:
1.Реформування системи охорони здоров’я на міському рівні на прикладі міста Дебальцевого Донецької області.
2. Реабілітація хворих на інфаркт міокарда: стаціонарний період.
3. Профілактика гіпертонічної хвороби на лікарській дільниці.
4. Порівняльний аналіз реабілітації інвалідів м. Дебальцевого за 2001-2005рр.
 
Сфери політичних інтересів:
проблема погіршення стану здоров’я жінок і всього населення в Україні, проблема безробіття жінок, соціальна та ґендерна політика на міському рівні.
 

Name:
Liliya Krasnyanska
 
Email:
 
Employment Sector:
Services
 
Department:
Debaltse0vo Central City Hospital
 
Job title:
the Deputy Chief Physician of the drug-employment examination
 
Expertise:
Health and Safety
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Debaltsevo Central City Hospital, the Deputy Chief Physician of the drug-employment examination
 
Previous positions of responsibility:
Internal Medicine (therapeutic) Department of policlinic, Head
 
Evidence of leadership and management:
2004 - City contest winner \"Person of the Year\"
 
Publications:
1. Reforming the health system at the municipal level, on the example of Debaltsevo city in Donetsk region.
2. Rehabilitation of patients with myocardial infarction: a stationary period.
3. Prevention of hypertension on medic section.
4. Comparative Analysis of Rehabilitation of Debaltsevo for 2001 and 2005.
 
Areas of Political Interest:
Problem of poor health of women and all people in Ukraine, the problem of unemployment of women, gender and social policy at the municipal level