ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Dariіa Kultchytska

Ім’я:
Dariіa Kultchytska
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація
 
Всеукраїнська ГО «Ліга жінок-виборців 50/50», Педагогічний коледж Львівського національного університету ім..І.Франка
 
Голова Львівської організації «Ліга жінок-виборців 50/50», Керівник секції, викладач вищої категорії
 
Сфери професійної компетенції:
Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Голова Львівської організації Всеукраїнської громадської організації «Ліга жінок-виборців 50/50», Керівник секції природничих наук Педагогічного коледжу Львівського національного університету ім..І.Франка, викладач вищої категорії.
 
Теперішня відповідальна посада:
Керівник фізико-математичної секції Львівської Малої Академії Наук (МАН)
 
Публікації:
„Ґендерний аспект у професійній підготовці педагогів”. Матеріали обласної науково-практичної конференції. „Рівні права та рівні можливості – шлях до громадянського суспільства”. Львів. 2005; „Ґендерні підходи в освіті.” „Рекомендації із забезпечення ґендерної рівності. Методичне видання Управління у справах сім’ї та молоді ЛОДА.2006; Брошура \"Тренінгові матеріали з ґендерних питань. 2007
 
Сфери політичних інтересів:
права жінок
 

Name:
Dariіa Kultchytska
 
Employment Sector:
Non-profit
 
Department:
Ukrainian public organization \"League of Women Voters 50/50\"
 
Job title:
Head of Lviv branch
 
Expertise:
Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Ukrainian public organization \"League of Women Voters 50/50\", Head of Lviv branch
 
Previous positions of responsibility:
Leader of physical and mathematical section of the Small Academy of Sciences, Lviv
 
Publications:
“Gender aspects in training teachers”. Proceedings of the regional scientific conference; \"Equal rights and equal opportunities - the path to civil society”. Lviv, 2005; \"Gender Approaches in Education”; «Recommendations to ensure gender equality. Methodological issues in the Office of Youth and Family”, LRSA, 2006; Brochure \"Training materials on gender issues”. 2007
 
Areas of Political Interest:
women\'s rights