ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Svitlana Ovsianik

Ім’я:
Svitlana Ovsianik
 
E-mail:
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація
 
Українська асоціація студентського самоврядування із розвитку незалежної студентської преси, Одеський осередок Української асоціації молодіжних медіа
 
Голова комісії, голова Одеського осередку
 
Сфери професійної компетенції:
Культура та ЗМІ
 
Приналежність:
Партійна
 
Попередні відповідальні посади:
Голова комісії Української асоціації студентського самоврядування із розвитку незалежної студентської преси, голова Одеського осередку Української асоціації молодіжних медіа
 
Теперішня відповідальна посада:
Голова студентського самоврядування Одеського державного економічного університету, голова Одеського осередку Української асоціації студентського самоврядування
 
Публікації:
серед наукових: 4 статті з економіки, 1 з розвитку студентського самоврядування, 1 з журналістики.
 
Сфери політичних інтересів:
економічний розвиток у регіональному аспекті, впровадження соціальних ініціатив, розвиток приватного підприємництва, інвестиції й інновації
 

Name:
Svitlana Ovsianik
 
Email:
 
Employment Sector:
Non-profit
 
Department:
Committee of Ukrainian Association of the student government on the development of independent student press; Odessa center of Ukrainian Association for Youth Media
 
Job title:
Chairman; Head of Odessa Center
 
Expertise:
Culture and Media
 
Affiliation:
Member of political party
 
Current positions of responsibility:
Committee of Ukrainian Association of the student government on the development of independent student press, Chairman; Odessa center of Ukrainian Association for Youth Media, Head
 
Publications:
Among research: 4 Articles on the economy, an Article on student government, an Article on journalism
 
Areas of Political Interest:
Economic development in regional prospective, implementation of social initiatives, development of private entrepreneurship, investment and innovation.