ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Larysa Polska

Ім’я:
Larysa Polska
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація
 
Херсонський обласний благодійний фонд «Захист» (фонд розвитку громади), Херсонська обласна організація Всеукраїнського громадського об»єднання «Дія», громадська рада при Херсонській обласній державній адміністрації
 
Приватний підприємець (управління некомерційними проектами) , голова фонду «Захист», голова Херсонської обласної організації «Дія», голова громадської ради
 
Сфери професійної компетенції:
Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Приватний підприємець (управління некомерційними проектами) , голова Херсонського обласного благодійного фонду «Захист» (фонд розвитку громади), голова Херсонської обласної організації Всеукраїнського громадського об»єднання «Дія», голова громадської ради при Херсонській обласній державній адміністрації
 
Теперішня відповідальна посада:
помічник-консультант народних депутатів України IV та V скликань, Верховна Рада України 2001-2006; голова правління Херсонської обласної організації Всеукраїнського жіночого об’єднання “Дія” 2000 -2001, директор товариства з обмеженою відповідальністю “Тавричанка”, м. Херсон. 1994-1999
 
Публікації:
«Немає жіночих проблем – є проблеми суспільства» - херсонська газета «Вільний вибір», 2004 р., херсонська газета «Такі справи», 2004 р.;
«Паритетна демократія в Україні - політика майбутнього», всеукраїнський інформаційний бюлетень «Нова Україна», 2004 р.,херсонська газета «Такі справи»,2004 р;
«Пора спасать мужчин» , херсонська газета «Гривна»,2003 р.
16 публікацій питань благодійності та розвитку філантропії, наприклад:
- “Робити добро разом» - херсонська газета «Булава» 29.01.09
- «Сила громадської взаємодії на допомогу незахищеним» -херсонська газета «Вільний вибір» №4 2008 р.
 
Сфери політичних інтересів:
економіка і соціальна сфера
 

Name:
Larysa Polska
 
Employment Sector:
Non-profit
 
Department:
Kherson Regional Charitable Foundation \"Protection\" (Community Development Fund; Kherson region organisation of Ukrainian public association \"Diya\" (Action), Council of the Kherson Regional State Administration
 
Job title:
Private entrepreneur (non-profit management); Chairman
 
Expertise:
Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Private entrepreneur (non-profit management); Kherson Regional Charitable Foundation \"Protection\" (Community Development Fund, Chairman; Kherson region organisation of Ukrainian public association \"Diya\" (Action), Chairman, Council of the Kherson Regional State Administration, Chairman
 
Previous positions of responsibility:
Assistant and Consultant for Deputies of IV and V convocation, Verkhovna Rada of Ukraine; 2001-2006; „Tavrychanka\" Ltd., Kherson (1994-1999), Director
 
Publications:
\"There are not women\'s issues – there are problems of society\", Kherson Oblast newspaper
\"Free Choice\", 2004, Kherson Oblast newspaper “Such affairs\", 2004;
\"Parity democracy in Ukraine - the future of politics”, national newsletter \"New Ukraine\" 2004, Kherson Oblast newspaper \"Such affairs \", 2004;
\"It is time to save men”, Kherson Oblast newspaper\" Grivna”, 2003
16 publications on philanthropy and the development of philanthropy, such as:
\"Do good together\" - Kherson Oblast newspaper \"Bulava\" 29.01.09
\"The power of social interaction to help the vulnerable\", Kherson Oblast newspaper \"Free Choice» № 4 2008 р.
 
Areas of Political Interest:
social field and economy