ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Lyudmyla Rudenko-Kardash

Ім’я:
Lyudmyla Rudenko-Kardash
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація
 
Миколаївський міський фонд ЛАСКА «Сприяння економічним і соціальним реформам»
 
Виконавчий директор фонду ЛАСКА, Голова ради Тренерської асоціації України
 
Сфери професійної компетенції:
Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Виконавчий директор Миколаївського міського фонду ЛАСКА «Сприяння економічним і соціальним реформам», Голова ради Тренерської асоціації України
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
Розробка, залучення фінансування та управління реалізацією якнайменш трьох аналітичних або соціальних проектів щороку
 
Публікації:
Методичні посібники з проведення тренінгових програм в різних напрямках.
 
Сфери політичних інтересів:
Балотуватись на посаду, яка не передбачає приналежність до політичних партій
 

Name:
Lyudmyla Rudenko-Kardash
 
Employment Sector:
Non-profit
 
Department:
Mykolaiv City Fund “Laska” \"Promoting economic and social reforms\"
 
Job title:
Executive Director
 
Expertise:
Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Mykolaiv City Fund “Laska” \"Promoting economic and social reforms\", Executive Director
 
Previous positions of responsibility:
Mykolaiv City Fund “Laska”, Executive Director
 
Evidence of leadership and management:
Development, fundraising and implementation of at least three analytical or social projects annually
 
Publications:
Handbooks on training programs delivery in various spheres.
 
Areas of Political Interest:
Run for office, which does not imply affiliation with political parties