ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Lidia Safronova

Ім’я:
Lidia Safronova
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація, Сфера послуг
 
Полтавський центр сім’ї «Родинний дім» з 1997 року
 
директор
 
Сфери професійної компетенції:
Здоров’я та безпека, Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
директор Полтавського центру сім’ї «Родинний дім» з 1997 року
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
Керівник грантових програм від Жіночого Консорціуму ННД-США, Вінрок Інтернешнл, Фонду сприяння демократії, Міжнародної організації з міграції в Україні; Створення і робота протягом 5 років центру медико-соціальної допомоги; створення кризового центру при Полтавському центрі сім’ї «Родинний дім» в 2009 р.; Отримання Полтавським центром сім’ї «Родинний дім» медичної ліцензії МОЗ – першої серед українських НУО.
 
Публікації:
інформаційний збірник «Полтавське село запрошує», збірник «Сім’я – простір без насильства», 2007 р.; збірник «Реінтеграція і реабілітація потерпілих від торгівлі людьми», 2008 р. Статті в полтавських ЗМІ.
 
Сфери політичних інтересів:
захист інтересів членів сім’ї, сімейне підприємництво, підняття статусу чоловіків-батьків, підняття іміджу сім’ї в сучасному сульпільстві.
 

Name:
Lidia Safronova
 
Employment Sector:
Non-profit, Services
 
Department:
Poltava Family Center \"Family House\" since 1997
 
Job title:
Director
 
Expertise:
Health and Safety, Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Poltava Family Center \"Family House\" since 1997, Director
 
Evidence of leadership and management:
Led programs for the grants of Women\'s Consortium of NIS-USA, Winrock International, Foundation for Democracy, International Organization for Migration in Ukraine; Created Center of medical and social assistance and had worked there for 5 years; created a crisis center at the Poltava Family Center \"Family House\" in 2009; The first among Ukrainian NGOs got medical license from Ministry of Health for Poltava Family Center \"Family House\"
 
Publications:
Informative book \"Poltava village invited”;
Book\" Family - space without violence \", 2007;
Collection of \"Reintegration and rehabilitation of trafficked persons”, 2008 .
Articles in Poltava media.

 
Areas of Political Interest:
Protect the interests of family members, family business, raising the status of the male parent, raising the image of family in modern society.