ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Tatyana Sapsay

Ім’я:
Tatyana Sapsay
 
Сектор зайнятості:
Сфера послуг
 
Фірма «ЮНОНА» ТОВ
 
директор
 
Сфери професійної компетенції:
Здоров’я та безпека, Управління, Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Фірма «ЮНОНА» ТОВ, директор
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
організація і робота регіональної аптечної мережі з 1996 року (штат фірми: 54 працівники), стратегічне планування; розробка реалізація медичних проектів з регіональними закладами охорони здоров`я; участь у міжнародних виставках, конференціях, тренінгах, стажуваннях.
 
Сфери політичних інтересів:
охорона здоров`я, соціальна політика
 

Name:
Tatyana Sapsay
 
Employment Sector:
Services
 
Department:
Company \"JUNONA\" Ltd.
 
Job title:
Director
 
Expertise:
Health and Safety, Management, Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Company \"JUNONA\" Ltd., Director
 
Evidence of leadership and management:
Organization of activities of the regional pharmacy network in 1996 (the staff of the company 54 employees), strategic planning, development and implementation of health projects together with regional health care institutions; participation in international exhibitions, conferences, workshops, training.
 
Areas of Political Interest:
Healthcare, social policy