ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Svitlana Sulimova

Ім’я:
Svitlana Sulimova
 
E-mail:
 
Сектор зайнятості:
Сфера послуг
 
Вінницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
 
директор
 
Сфери професійної компетенції:
Управління, Політика, Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Вінницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, директор
 
Теперішня відповідальна посада:
начальник відділу по роботі з сім’ями і молоддю управління у справах сім’ї, дітей та молоді Вінницької обласної державної адміністрації; консультант голові Вінницької обласної державної адміністрації
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
брала участь у створенні організацій у 2001 році Вінницької обласної організації “Жінки за майбутнє” Всеукраїнського політичного об’єднання., яка має досвід 3-х виборчих компаній. В даний час є головою цього політичного об’єднання. У 2009 р. С.І.Сулімова стала кандидатом наук з державного управління зі спеціальності механізми державного управління (тема: «механізми державного управління у сфері захисту прав жінок в Україні»). Сулімова С.І. є експертом з гендерних питань, яка співпрацює з Програмою сприяння Парламенту України університету Індіани.
 
Публікації:
Список опублікованих праць за темою «підтримка ґендерних питань»
Статті у наукових фахових виданнях
1. Сулимова С.И. Женщина – олицетворение национального менталитета / С. Сулимова // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. ; [відп. ред. Л.І. Корміч]. – Одеса, ОНЮА, 1999. – С. 42 – 45.
2. Сулімова С.І. Роль ґендеру та його жіночої складової в євроінтеграційних процесах України з точки зору синергетики / С. Сулімова // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 4 (36). – С. 251 – 257.
3. Сулімова С.І. Гендерні відносини як конструкт… прав людини, прав жінок / С. Сулімова // Актуальні проблеми державного управління : збірник наук. паць. – Х. : Вид-во «Магістр», 2008. – Вип. 8 (34). – С. 99-106.
4. Сулімова С.І. Співпраця органів влади регіону з громадськими об’єднаннями щодо подолання насильства у сім’ї / С. Сулімова // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2004. – Вип. 1 (17). – С. 292 – 300.
5. Сулімова С.І. Ґендерні аспекти правозахисної діяльності держави у сучасному українському суспільстві / С. Сулімова // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2005. – Вип.1 (21).– С. 191 – 202.
6. Сулімова С.І. Сучасний стан впровадження ідей ґендерної рівності / С. Сулімова // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 4 (24). – С.114 – 118.
7. Сулімова С.І. Введення квотування як шлях досягнення паритету жінок та чоловіків в українському суспільстві / С. Сулімова // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 3 (27). – С. 91-97.
8. Сулімова С.І. Міжнародний та національний аспект розвитку прав жінок у контексті європейських стратегій ґендерної рівності / С. Сулімова // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2007.– Вип. 2 (30). – С. 263 – 270.
Статті в інших виданнях, матеріали конференцій
1. Сулімова С.І. Прорив у майбутнє через оновлення освіти / С. Сулімова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. ; [редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін.]. – К. : Вінниця : Державне обласне видавництво «Вінниця», 2000. – С. 268 – 270.
2. Сулімова С.І. Євроінтеграційні процеси в державній гендерній політиці з точки зору нової синергетичної парадигми / С. Сулімова //Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. ст. з питань європ. інтеграції та права ; [за ред. В.М. Кривцової та Д.В.Ягунова]. – Одеса : Фенікс, 2008. – Вип.3. – С. 181 – 187.
3. Сулімова С.І. Ми – різні, ми – рівні // Ґендерний інтерактивний театр : навч.-метод. посіб. / Я.Нємая, Л. Колос, І. Конченкова, С. Сулімова та ін. – К. : Видавнича група «Око», 2007. – С. 80 – 82.
4. Сулімова С.І. Роль жінки в політичних процесах суспільства / С. Сулімова // Психолого-педагогічні аспекти ґендерного виховання в умовах навчального закладу: матеріали : всеукр. наук.–практ. конф., 17–18 квіт. 2002 р. : тези доп. – Вінниця : ВДПУ, 2002. – С. 45 – 49.
5. Сулімова С.І. Формування ґендерного простору: всесвіт, країна, регіон / С. Сулімова // Інституційні перетворення як передумова ефективного використання ресурсного потенціалу регіону : наук.– практ. конф., 24 квіт. 2003 р. : тези доп. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2003. – С. 94 – 97.
6. Сулімова С.І. Роль міського центру соціальних служб для молоді у контексті державного механізму попередження торгівлі людьми / С. Сулімова // Державна стратегія управління місцевим та регіональним розвитком : форми, методи та актуальні проблеми реалізації : наук.- практ. конф., 24 лист. 2004 р.: у 2 т. : тези доп. – Одеса : ОРІДУ НАДУ., 2004. – Т.1 – С. 110 – 113.
7. Сулімова С.І. Ґендерна освіта: практичний ракурс / С. Сулімова // Гуманізм та освіта : міжнар. наук.-практ. конф., 21 - 23 верес. 2004 р. : у 2 т. : тези доп. – Вінниця : ВДПУ, 2004. – Т.2. – С. 141 – 145.
8. Сулімова С.І. Вікно в Європу відчиняється ґендерним ключем / С. Сулімова // Жінки в політиці: міжнародний досвід для України : міжнар. семінар, 7 жовт. 2005 р. ; [за заг. ред. Я. Сердюк та С.Оксамитної] : тези доп. – К. : НаУКМА, 2006. – С. 197 – 211.
9. Сулімова С.І. Студентська соціальна служба: самореалізації молоді з включенням ґендерного компоненту / С. Сулімова // Регіональна політика на сучасному етапі державотворення : проблеми децентралізації, ризики та перспективи впровадження : наук.-практ. конф., 31 жовт. 2006 р. : тези доп. – Одеса, ОРІДУ, 2006. – С. 526 – 328.
10. Сулімова С.І. Інституційне посилення захисту прав дітей: Уповноважений з прав дітей у м. Вінниця / С. Сулімова // Розвиток особистості: проблеми, психодіагностика, психокорекція : наук.-практ. конф., 24 - 25 трав. 2007 р. : тези доп. – Вінниця : Фенікс, 2007. – С.84 – 87.
11. Сулімова С.І. Інституційне посилення захисту прав жінок: Уповноважений (омбудсмен) «з прав жінок» або «рівного статусу», «рівних можливостей» в Україні / С. Сулімова // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : наук.-практ. конф., 31 жовт. 2007 р.: у.2 т. : тези доп. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2007. – Т.1. – С. 248 – 251.
12. Сулімова С.І. Удосконаленням механізмів державного управління ґендерною політикою: проблеми ґендерної групи чоловіків / С. Сулімова // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : наук.-практ. конф., 31 жовт. 2008 р.: тези доп. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. – С. 208 – 210.
13. Сулімова С.І. Удосконалення механізмів державного управління щодо вирішення гендерної групи чоловіків / С.Сулімова // Актуальнізація проблем чоловіків в контексті їх рівних прав та можливостей: Всеукраїнська наук-практ. конф. 18 верес.2008 р.: тези доп. – Віниця : ВООГО «Відкрите суспільство», 2008. – С.21-23.
14. Сулімова С.І. Роль сім’ї, сімейного виховання: нове завдання часу / С.Сулімова // Психолого-педагогічні основи підготовки студентської молоді до сімейного життя: Всеукраїнська наук.-практ. конф. 26-27 листопада 2008 р.: тези доп. – Київ: Прес-Реал, 2008. – С.37-40.
Участь у якості члена авторського колективу та редакційної колегії в створенні двох навчально-методичних посібників.
1. Алгоритми взаємодії структур при наданні допомоги жертвам насильства: Посібник для дільничних інспекторів міліції та інших фахівців, що працюють з постраждалими / Н.Коробченко, В.Брижик, О.Лазаренко, С,Сулімова [ та ін..] - М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, М-во внутрішніх справ України, Школа Рівних Можливостей., К.: Школа Рівних Можливостей, 2008. – 84 с.
2. Вчимося Себе захищати: Скажемо «Ні!» торгівлв людьми : навч.-метод. посіб. / Редакційна колегія: Тренери експерти Школи Рівних Можливостей Руслана Безпальча, надія Бурмака, Лілія Гук, Ларіса Колос, Ірина Конченкова, Ларіонова- не череда, Тетяна махновець, Наталка Самолевська, Світлана Сулімова, Маріна Хорошвілі,/ К.: Школа Рівних Можливостей, 2008. – 172 с.
1.Видана збірка віршів \"Твій шлях у тобі\" (Москва,1995).
2. Видана збірка віршів \"Єднаємо мости часів\". (Київ,1999)
3. Видана збірка віршів, прози “Плансі ”.(Вінниця, «ГЛОБУС-ПРЕС» 2006р.)
 
Сфери політичних інтересів:
Соціальна сфера. Захист гендерних прав.
 

Name:
Svitlana Sulimova
 
Employment Sector:
Services
 
Department:
Vinnytsia city center of social services for families, children and youth
 
Job title:
Director
 
Expertise:
Management, Politics, Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Vinnytsia city center of social services for families, children and youth, Director
 
Previous positions of responsibility:
Office for work with families and youth, Department of Family, Children and Youth of Vinnitsa Regional State Administration, Head; Vinnitsa Regional State Administration, Consultant of Head
 
Evidence of leadership and management:
Participated in the creation of local organizations for Vinnytsia regional organization \"Women for Future” of All-Ukrainian Political Association (2001); Has experience of 3 polling companies. She is currently a head of the above mentioned political association. In 2009 Sulimova became PhD in public administration (theme: \"Governance mechanisms for the protection of women\'s rights in Ukraine). Sulimova is an expert on gender issues, cooperates with the Parliamentary Development Project for Ukraine.
 
Publications:
Over 30 publications (articles, manual, books)
1. Woman is epitome of national mentality
2. The role of gender and its female component in the European integration processes in Ukraine in terms of synergy.
3. Gender relations as a construct of ... human rights, women\'s rights
4. Cooperation NGO with regional authorities associations to overcome domestic violence
5. Gender aspects of advocacy Human Rights of the state of Ukraine in modern society.
6. The current state of implementation of ideas of gender equality
7. Introduction of quotas as a way to achieve parity between men and women in Ukrainian society
8. International and national aspects of women\'s rights in the context of European gender equality policies
 
Areas of Political Interest:
Social sphere, protection of gender rights.