ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Valeriya Sylka

Ім’я:
Valeriya Sylka
 
Сектор зайнятості:
Сфера послуг
 
ВАТ «Інпромбанк» з 1998р
 
начальник організаційно-кадрового відділу, приватний підприємець
 
Сфери професійної компетенції:
Підприємництво, Управління
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
ВАТ «Інпромбанк» з 1998р., начальник організаційно-кадрового відділу, приватний підприємець
 
Теперішня відповідальна посада:
приватний підприємець
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
створення свого бізнесу паралельно з роботою в банку, посада на основній роботі, активна життєва позиція
 
Сфери політичних інтересів:
Регулювання підприємницької діяльності, залучення до малого бізнесу жінок (матеріальна незалежність – це можливість будувати життя по-своєму); молодіжна політика (це майбутнє країни), пенсійна реформа, створення привабливого іміджу України в світі та багато іншого
 

Name:
Valeriya Sylka
 
Employment Sector:
Services
 
Department:
Inprombank Ltd. since 1998
 
Job title:
Head of organizational-personnel department; Private entrepreneur
 
Expertise:
Enterprise, Management
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Inprombank Ltd. since 1998Head of organizational-personnel department; Private entrepreneur
 
Previous positions of responsibility:
Private entrepreneur
 
Evidence of leadership and management:
Creation of own business in parallel with the work in bank, an active lifestyle
 
Areas of Political Interest:
Business Regulation, to involve small women in business, pension reform, creating an attractive image of Ukraine in the world …