ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Olga Todchuk

Ім’я:
Olga Todchuk
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація, Сфера послуг
 
Уманська районна рада, ГО «Актив жінок Уманського району («АЖУР»)
 
Головний спеціаліст з гуманітарних питань, голова громадської організації, керівник районного юнацького дискусійного клубу «САПФІР»
 
Сфери професійної компетенції:
Культура та ЗМІ, Освіта та дослідження, Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Головний спеціаліст з гуманітарних питань Уманської районної ради, голова громадської організації «Актив жінок Уманського району («АЖУР»)», керівник районного юнацького дискусійного клубу «САПФІР»
 
Теперішня відповідальна посада:
Завідуюча методичним кабінетом Уманського районного відділу освіти.
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
в 2005 році утворила громадську організацію, яку назвали «Актив жінок Уманського району («АЖУР»)
 
Публікації:
Публікації у всеукраїнських часописах «Жінка», «Все для вчителя», «Шкільний світ», місцевій газеті «Уманська зоря». Переможець обласного творчого конкурсу в номінації «Громадянське суспільство» за радіопередачу «Як зупинити падіння моралі». Переможець 2009 року Всеукраїнського конкурсу «Панорама творчих уроків», що проводився видавництвом «Шкільний світ».
 

Name:
Olga Todchuk
 
Employment Sector:
Non-profit, Services
 
Department:
Uman District Council, NGO \"Women‘s Active of Uman District (\"AZHUR\"), District youth Discussion club \"Sapphire\"
 
Job title:
Chief specialist of Humanitarian issues; Chairman of NGO; Head of youth club
 
Expertise:
Culture and Media, Education and Research, Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Head of methodical cabinet of Uman district education department.
 
Previous positions of responsibility:
Head of methodical cabinet of Uman district education department.
 
Evidence of leadership and management:
At 2005 she created a public organization \"Women‘s Active of Uman District (\"AZHUR\")
 
Publications:
Articles in national newspapers \"Woman\", \"All for Teachers\", \"School world\", a local newspaper, \"Uman star”. The winner of the regional creative competition in the category \"Civil Society\" on broadcast \"How to stop the decline of morality”.