ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Nataliya Tykhonova

Ім’я:
Nataliya Tykhonova
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація, Сфера послуг
 
Красноармійська міська Ліга ділових і професійних жінок
 
Керівник НУО
 
Сфери професійної компетенції:
Освіта та дослідження, Підприємництво, Управління, Політика, Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Партійна
 
Попередні відповідальні посади:
Керівник НУО - Красноармійська міська Ліга ділових і професійних жінок
 
Теперішня відповідальна посада:
Керівні посади в бізнес-структурах, керівник соціальних проектів МОМ
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
Тренер МОМ, керівник НУО, керівник «Школи лідера», модератор на круглих столах тощо
 
Публікації:
Понад 50 у ЗМІ (гендер, освіта, протидія торгівлі людьми, учнівське самоврядування, туризм тощо)
 
Сфери політичних інтересів:
електоральна поведінка, іміджелогія, політичний PR, виборчі кампанії, участь жінок у політичному житті тощо.
 

Name:
Nataliya Tykhonova
 
Employment Sector:
Non-profit, Services
 
Department:
Krasnoarmiysk City League of Business and Professional Women
 
Job title:
Head of NGO
 
Expertise:
Education and Research, Enterprise, Management, Politics, Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Member of political party
 
Current positions of responsibility:
Krasnoarmiysk City League of Business and Professional Women, Head of NGO
 
Previous positions of responsibility:
Manager‘s positions in businesses, Head social projects IOM
 
Evidence of leadership and management:
Coach IOM, NGO leader, head of the “School of leaders”, moderator of the round tables, etc.
 
Publications:
Over 50 Publications in media (gender, education, combating trafficking in people, pupils\' self-government, tourism, etc.) Among them:
1. The Youth without borders
2. Gender Studies
3. To go or not?
 
Areas of Political Interest:
Women’s participation in political life