ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Svitlana Zakharchenko

Ім’я:
Svitlana Zakharchenko
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація, Сфера послуг
 
Сумське міське громадсько – молодіжне об\'єднання «Міський Кризовий Центр»
 
Голова
 
Сфери професійної компетенції:
Здоров’я та безпека, Управління, Політика, Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Сумське міське громадсько – молодіжне об\'єднання «Міський Кризовий Центр», Голова
 
Теперішня відповідальна посада:
ТОВ Медичний центр та оптика «Лорнет» - заступник директора
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
організація роботи громадської неприбуткової організації з 1999 року
 
Публікації:
по запобіганню насильства в сім\'ї, з питань гендерної політики, з розвитку громадської співпраці з органами влади – публікації в місцевих та обласних _ -ЗМІ; видані брошури та методичні матеріали, в т.ч. посібники для працівників УМВС
 
Сфери політичних інтересів:
Просування жінок у політику; соціальна політика, гендерна рівність; права жінок, розвиток міжнародної співпраці
 

Name:
Svitlana Zakharchenko
 
Employment Sector:
Non-profit, Services
 
Department:
Sumy city public - youth association \"City Crisis Center\"
 
Job title:
Head
 
Expertise:
Health and Safety, Management, Politics, Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Sumy city public - youth association \"City Crisis Center\", Head
 
Previous positions of responsibility:
Medical Center Ltd. and optics \"Lornet\" - Deputy Director
 
Evidence of leadership and management:
Organization of public non-profit organization at 1999
 
Publications:
On prevention of domestic violence, gender policy issues, development of public cooperation with authorities; publications in local and regional media; brochures and manuals, including manual for employees of Internal Affairs.

 
Areas of Political Interest:
Promotion of women in politics, social policy, gender equality, women\'s rights, development of international cooperation