ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Ludmila Zakrevska

Ім’я:
Ludmila Zakrevska
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація, Сфера послуг
 
обласна громадська організація «Асоціація жінок «Плеяда»; Центр підтримки підприємництва «Полтавський бізнес – інкубатор»
 
голова правління; директор Центру
 
Сфери професійної компетенції:
Освіта та дослідження, Підприємництво, Здоров’я та безпека, Управління, Політика, Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
голова правління обласної громадської організації «Асоціація жінок «Плеяда»; директор Центру підтримки підприємництва «Полтавський бізнес – інкубатор»
 
Теперішня відповідальна посада:
голова профкому студентів Полтавського нафтового геологорозвідувального технікуму, викладач Державної аграрної академії, менеджер малого бізнесу.
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
У 1998 р. створила громадську організацію «Полтавський Бізнес - Інкубатор» з метою залучення незайнятого населення до підприємницької діяльності, підтримки приватних підприємницьких ініціатив жінок та молоді. 16.02.1998р. обрана головою правління громадської організації «Полтавський бізнес – інкубатор»; директором міського Центру підтримки підприємництва ПОЛБІ. За особистий внесок у розвиток малого підприємництва та з нагоди 10 – ти річчя ПОЛБІ нагороджена Почесними грамотами Полтавської обласної Ради, Обласного управління економіки, Ради підприємців м. Полтава, Відзнакою і почесним знаком міського Голови, а також Грамотою Державного комітету з питань підприємництва. Кандидат у народні депутати України, включена до виборчого блоку «Влада народу» 26.03.2006 р. (посвідчення №110 видане 9.01.2006 р.)
 
Публікації:
«Створи власну справу», «Жінка у бізнесі», «Торгівля людьми! Умій себе захистити», «Полтавщина запрошує на відпочинок», «Гостинна Решетилівщина запрошує»
 
Сфери політичних інтересів:
підприємництво, соціальна політика, правовий захист, гендерний паритет у всіх сферах суспільного життя.
 

Name:
Ludmila Zakrevska
 
Employment Sector:
Non-profit, Services
 
Department:
Regional public organization \"Association of Women \"Pleyada”
 
Job title:
Chairman of the organization
 
Expertise:
Education and Research, Enterprise, Health and Safety, Management, Politics, Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Regional public organization \"Association of Women \"Pleyada”, Chairman of the organization
 
Previous positions of responsibility:
Manager of small business; State Agricultural Academy, Lecturer; Student’s trade union of Poltava Petroleum Geological College, Chairman
 
Evidence of leadership and management:
In 1998 she created the organization \"Poltava Business - Incubator\". The main goal of it: to induce unemployed people to start their own businesses. The organization has supported private business initiatives of women and youth and on 16.02.1998r. Ludmila Zakrevska was elected as Chairman of the NGO. For personal contribution to the development of small business For the 10th anniversary \"Poltava Business - Incubator\" she was awarded by diplomas of Poltava Regional Council, the Regional Department of Economics and Business Council Poltava and other honors. A candidate to Deputy to Verkhovna Rada (Parliament), 2006.
 
Publications:
\"Create your own business\"
\"Woman in Business\"
\"Traffic! Be able to protect yourself”
\"Poltava invites you to vacation”
\"Hospitable Reshetylivka invites»
 
Areas of Political Interest:
Business, social policy, legal protection, gender parity in all spheres of public life