კონტაქტები

ფონდი ტასო – ქალთა ფონდი და მეხსიერების კვლევის ცენტრი
რევაზ თაბუკასშვილის ქ. #15
0108, თბილისი,
საქართველო
www.taso.org.ge

გენერალური დირექტორი: მარინა თაბუკაშვილი
ტელ: +995 32 920595
info@taso.org.ge

 

Taso Foundation – women’s fund and memory research center
15, Revaz Tabukashvili Street
0108, Tbilisi
Georgia
www.taso.org.ge

General Director: Marina Tabukashvili
Tel: +995 32 920595
info@taso.org.ge